Łączniki rur miedzianych Lutowanie twarde

Opis lutowania łączników rur miedzianych

Duża liczba łączników rur miedzianych wymaga spawania, przy czym spawanie mosiądzu i miedzi jest bardzo powszechne, a lutowanie twarde jest procesem intensywnie stosowanym.

W pełni automatyczna maszyna do lutowania płomieniowego może szybko i stabilnie spawać różne łączniki rur miedzianych, podgrzewać, spawać i chłodzić wodą, a wszystko to odbywa się mechanicznie.

Seria produktów do lutowania łączników rur miedzianych

Miedziana koszulka ze spodniami

Miedziana koszulka ze spodniami

Copper Pant Tee to typowe spawanie miedzi i miedzi, które ma naturalną przewagę nad automatycznym lutowaniem takich małych rurek

rura odgałęziona

Rura odgałęziona

Rura rozgałęziona to rodzaj rury miedzianej z wieloma typami. Zaprojektujemy odpowiednie oprzyrządowanie, aby automatyczna maszyna do lutowania twardego działała normalnie.

Mosiężna głowica dystrybutora

Mosiężna głowica dystrybutora

Mosiężna głowica dystrybutora wymaga miedzianej głowicy i spawania rur miedzianych, preferowanym procesem jest lutowanie, automatyczna maszyna do lutowania twardego może szybko i dokładnie znaleźć pozycję łącza, a jakość jest stabilna

Funkcje automatycznej maszyny do lutowania twardego

  • Regulowany czas karmienia
  • Rozgrzej
  • Azotowy system gaśniczy
  • Zawór elektromagnetyczny gazu SMC
  • sterownik Mitsubishi
  • Klawisze ręczne/ekran dotykowy
  • Napęd silnika krokowego
  • Bezpieczne szkło
  • Przełącznik czujnika Omron
  • Ekran dotykowy, oparte na menu i wielojęzyczne panele sterowania
Automatyczna maszyna do lutowania twardego

Zalety automatycznej maszyny do lutowania

Popraw wydajność

W pełni automatyczna maszyna może zwiększyć moce produkcyjne 10 razy 20 razy

Poprawa jakości

Jakość automatycznego lutowania twardego jest stabilna i nie ulega wahaniom ze względu na sztuczne czynniki

Niska cena

W pełni automatyczne maszyny oszczędzają czas i precyzyjniej wykorzystują materiały, zmniejszając koszty.

Maszyna pod klucz

Usprawniamy obsługę posprzedażną, nie martw się, usługi w czasie podnoszenia

Nasi dostawcy

Wszystkie nasze akcesoria są dostawcami światowej sławy marek, takich jak Mitsubishi Group, Omron itp.

Podstawowa technologia ma niezależne prawa własności intelektualnej i jest całkowicie niezależnym badaniem i rozwojem.

Nie produkujemy zwykłych dóbr konsumpcyjnych. Klienci muszą z nich korzystać przez 10, a nawet 30 lat od zakupu. Jakość i trwałość to nasze główne kryteria.

Przewodnik po lutowaniu łączników rur miedzianych

P1: Co to znaczy lutować rury miedziane?

Złączki rur miedzianychRysunek 1: Lutowanie rur miedzianych

Lutowanie rur miedzianych to proces łączenia na gorąco dwóch połączeń za pomocą spoiwa. Lutowanie twarde jest rodzajem spawania odbywającego się za pomocą ciepła płomieniowego. Lutowanie rur miedzianych zapewnia mocne połączenia.

Metal wypełniający to termin określający stop używany do lutowania twardego, którego likwidus jest większy niż (842°F). Podczas lutowania rur miedzianych, spoiwo umieszcza się pomiędzy złączami. Kiedy metal wypełniający spotyka się z likwidusem pod wpływem ciepła płomienia, metal wypełniający topi się i tworzy lutowanie pomiędzy rurami miedzianymi.

Nasze przemysłowe maszyny do lutowania oferują automatyczne lutowanie miedziane rury, upewniając się, że miedziane łączniki rurowe są prawidłowo lutowane.

P2: Dlaczego łączniki rur miedzianych są czyszczone przed lutowaniem?

Złączki rur miedzianychRysunek 2: Czyszczenie złączek rur miedzianych

Do prawidłowego działania spoiwo wymaga czystej powierzchni. Jeżeli łączniki rur miedzianych nie zostaną oczyszczone, metal wypełniający nie będzie przylegał do rur miedzianych. Bardzo ważne jest oczyszczenie złączek rur miedzianych przed lutowaniem.

Brudna rura jest zasadniczo pokryta dużą ilością zanieczyszczeń, takich jak olej, brud, warstwa utleniona itp. Z powodu tych zanieczyszczeń i warstwy utlenionej spoiwo nie będzie działać prawidłowo, co spowoduje słabe połączenie po lutowaniu. Czyszczenie złączek rur miedzianych jest proste i łatwe. Do czyszczenia rur miedzianych przed przystąpieniem do procesu lutowania używa się wełny stalowej lub szczotki metalowej. Po zakończeniu czyszczenia nie ma potrzeby stosowania topnika. W tym procesie lutowania rur miedzianych wykorzystuje się stopy takie jak seria BCuP, które zawierają fosfor. Zawartość fosforu zapobiega utlenianiu podczas procesu lutowania.

P3: W jaki sposób automatyczna maszyna do lutowania poprawia wydajność lutowania rur miedzianych?

Złączki rur miedzianychRysunek 3: Automatyczna maszyna do lutowania twardego

Wysoce zaawansowana automatyczna maszyna do lutowania poprawia jakość połączeń lutowanych rur miedzianych, a także poprawia wydajność od 10 do 20 razy.

Automatyczne maszyny do lutowania są wstępnie zaprogramowane do dostarczania określonej mocy do złączy, zapewniając powtarzalne i wysokiej jakości lutowanie rur miedzianych. Lutowanie złączek rur miedzianych odbywa się szybciej maszynowo w porównaniu do lutowania ręcznego. Za pomocą automatycznej lutownicy można lutować wiele złączek rur miedzianych jednocześnie. Automatyczna maszyna do lutowania wykonuje wszystkie prace, od podgrzewania wstępnego i lutowania po chłodzenie wodą rur miedzianych, wszystko wykonuje maszyna.

Poprawia to również wydajność lutowania, a jakość połączeń lutowanych pozostaje taka sama w każdym cyklu. Automatyczną lutownicę można przeprogramować na różne rodzaje lutowania. Za pomocą wielojęzycznego panelu sterowania można łatwo uzyskać dostęp do maszyny i zaprogramować ją zgodnie z własnymi wymaganiami.

P4: Czy lutowanie łączników rur miedzianych jest lepsze niż lutowanie?

Złączki rur miedzianychRysunek 4: Lutowanie

W porównaniu do lutowania, lutowanie twarde zapewnia większą wytrzymałość połączeń. Połączenia lutowane są trwałe i wytrzymują większy nacisk niż połączenia lutowane.

Lutowanie jest zwykle wykonywane w celu uzyskania większej wytrzymałości połączeń i w porównaniu do lutowania jest bardziej niezawodne. Niektóre łączniki rur miedzianych wymagają dodatkowej wytrzymałości, tak jak w przypadku łączników miedzianych w lodówce, które mają wytrzymywać większe ciśnienie i wysoką temperaturę. Dlatego prawdziwe lutowanie jest bardzo potrzebne i dlatego lutowanie jest lepsze niż lutowanie w takich warunkach.

Złączki rur miedzianychRysunek 5: Złącze lutowane

P5: Który gaz jest używany do lutowania łączników rur miedzianych?

Złączki rur miedzianychRysunek 6: Gaz lutowniczy

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym wyborem do lutowania miedzianych złączek rurowych jest acetylen. Gaz ten składa się z tlenu i acetylenu i w połączeniu razem wytwarza płomień o wyższej temperaturze, wynoszącej około 3500°C.

Jednakże automatyczna maszyna do lutowania może używać różnych szkieł do lutowania rur miedzianych. Gazy o niższej temperaturze, takie jak propan, gaz ziemny i gaz MAPP, można również stosować do lutowania łączników rur miedzianych w automatycznych maszynach do lutowania. Za pomocą automatycznie regulowanej funkcji ogrzewania można ustawić ogrzewanie na pewien czas, aby osiągnąć żądaną temperaturę.

P6: W jakiej temperaturze należy lutować?

Temperatura lutowania różni się w zależności od metalu i stopu. Lutowanie odbywa się głównie w wyższej temperaturze wynoszącej 850°F i może ona wzrosnąć do 2000°F.

Spoiwa stosowane w lutowaniu mają likwidus większy niż 850°F. W przypadku mocnego połączenia lutowanie odbywa się zwykle w temperaturze od 850°F do 2000°F, co gwarantuje, że obie części utworzą mocne połączenie. Aby uzyskać lepszy wynik, zaleca się powolny cykl nagrzewania, ponieważ szybsze cykle nagrzewania są mniej skuteczne w osiąganiu pożądanej temperatury. Gdy metal wypełniający osiągnie pożądaną temperaturę, stopi się i wypełni szczelinę w obszarze złącza.

P7: Jaka jest różnica między lutowaniem a lutowaniem rur miedzianych?

Temperatura jest jedyną różnicą dla każdego procesu. Poniżej 842°F lub (450°C) ma miejsce lutowanie, podczas gdy lutowanie odbywa się powyżej 842°F lub (450°C). Kolejną istotną różnicą między lutowaniem a lutowaniem rur miedzianych jest dobra wytrzymałość połączenia, którą można osiągnąć jedynie w procesie lutowania twardego.

Lutowanie rur miedzianych lub ogólnie proces lutowania odbywa się powyżej 842°F – 450°C. Ze względu na specyficzne spoiwa wymagane do lutowania likwidusu w tej temperaturze. Lutowanie rur miedzianych lub ogólnie lutowanie odbywa się za pomocą metali wypełniających, których likwidacja znajduje się poniżej 842°F – 450°C. Dlatego temperatura jest różna dla obu procesów.

Kolejną wielką różnicą między lutowaniem a lutowaniem rur miedzianych jest wytrzymałość i jakość złącza. Ponieważ lutowanie odbywa się w wyższych temperaturach, połączenie utworzone w procesie lutowania jest znacznie lepszej jakości i potencjalnie mocniejsze. Lutowanie wykorzystuje działanie kapilarne, dzięki czemu stopiony metal wypełniający rozprowadza się pomiędzy złączami powierzchniowymi i tworzy mocne połączenie po zakończeniu procesu. Lutowanie specjalnie do rur miedzianych nie jest zalecanym sposobem uzyskania złącza dobrej jakości.

Różne gałęzie przemysłu wolą lutowanie twarde od lutowania rur miedzianych ze względu na jego zalety i długoterminową gwarancję jakości. Branże takie jak HVAC, hydraulika i chłodnictwo również wykorzystują lutowane rury miedziane.

P7: Jakie są 4 etapy lutowania łączników rur miedzianych?

4 etapy lutowania rur miedzianych obejmują dobre dopasowanie, prawidłowe czyszczenie, montaż do lutowania i, co nie mniej ważne, proces lutowania twardego.

Etap 1: Zapewnienie dobrego dopasowania

Złączki rur miedzianychRysunek 7: Cięcie rur miedzianych

Upewnij się, że łączniki rurowe mają dobry prześwit, ponieważ w przypadku wystąpienia zjawiska kapilarnego stopiony metal wypełniający wypełni szczelinę między powierzchniami. Jeśli powierzchnia złącza ma większy lub mniejszy luz, spoiwo nie będzie działać prawidłowo. Typowy zakres luzu dla metali wypełniających wynosi zwykle 0,001 do 0,005 cala.

Etap 2: Czyszczenie zanieczyszczeń

Złączki rur miedzianychRysunek 8: Czyszczenie rury miedzianej

Dla pomyślnego i optymalnego procesu lutowania ten etap jest bardzo ważny. Jeśli łączniki rur miedzianych zawierają zanieczyszczenia, takie jak olej, brud, smar lub utlenienie, zapobiegnie to łączeniu łączników rur ze sobą przez metale wypełniające. Aby oczyścić zanieczyszczenia, należy w pierwszej kolejności usunąć olej i smar. Do usunięcia oleju i smaru można użyć rozpuszczalnika odtłuszczającego. Następnie przejdź do następnego kroku, jakim jest usunięcie rdzy lub utleniania z metalu.

Po zakończeniu czyszczenia metalu użyj suchej szmatki, aby wytrzeć wszelkie pozostałe chemikalia i zanieczyszczenia.

Etap 3: Montaż do lutowania

Po oczyszczeniu rur miedzianych można przejść do kolejnego etapu montażu i lutowania. Trzymaj rury miedziane w prawidłowej pozycji, ponieważ podczas lutowania metal wypełniający ulegnie stopieniu. Jeśli rury nie zostaną prawidłowo ustawione, spoiwo nie będzie działać, a proces lutowania zakończy się niepowodzeniem.

Etap 4: Proces lutowania i czyszczenie

Złączki rur miedzianychRysunek 9: Proces lutowania twardego

Lutowanie polega na podgrzaniu metali płomieniem gazowym do osiągnięcia żądanej temperatury. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, aby podczas cyklu grzewczego zadbać o to, aby obie powierzchnie nagrzały się jednakowo. Jeśli między obiema powierzchniami wystąpi jakakolwiek różnica temperatur, lutowanie prawdopodobnie nie powiedzie się. Po zakończeniu cyklu nagrzewania można umieścić spoiwo pomiędzy złączem i kontynuować proces lutowania, aż nastąpi działanie kapilarne i spoiwo zatonie wewnątrz złącza.

Po zakończeniu procesu lutowania należy oczyścić zespół i usunąć zgorzelinę tlenkową powstałą podczas procesu lutowania.

Wyślij zapytanie teraz