Lehimleme Sıcaklığı: Daha Güçlü Birleşimler İçin En İyi Kılavuz

Şekil 2. Alevle lehimleme

Lehimleme sıcaklığı güçlü, dayanıklı ve güvenilir bir lehimli bağlantı oluşturmada kritik bir faktördür. Sert lehimleme, birleştirilen ana metallerden daha düşük erime noktasına sahip bir dolgu metali kullanan bir birleştirme işlemidir. Dolgu metali erime noktasına kadar ısıtılır ve daha sonra kılcal hareketle bağlantının içine akar ve baz metallerle metalurjik bir bağ oluşturur.

Sert lehimleme sıcaklığı, birleştirilen ana metallere, kullanılan dolgu metaline ve lehimlenmiş bağlantının istenen özelliklerine bağlı olarak tipik olarak 600°C ile 1200°C arasındadır. Sıcaklık, dolgu metalini eritecek ve bağlantının içine akmasına izin verecek kadar yüksek olmalı, ancak ana metalleri eritmeyecek veya termal bozulmaya neden olacak kadar yüksek olmamalıdır. Isıtma bir meşale, fırın veya başka bir ısı kaynağı kullanılarak yapılabilir ve atmosfer, nitrojen veya hidrojen gibi inert bir gaz kullanılarak kontrol edilebilir.

Lehimleme Sıcaklığına Genel Bakış

Sert lehimleme, dolgu metalinin eritilip bağlantının içine akmasını içeren bir metal birleştirme işlemidir; dolgu metali, bitişik metalden daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin eridiği ve bağlantıya aktığı sıcaklıktır. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin türü, birleştirilen ana metallerin türü, bağlantı tasarımı ve kullanılan sert lehimleme işleminin türü de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir.

Lehimleme sıcaklığı, lehimli bağlantının başarısı için kritik öneme sahiptir. Lehimleme sıcaklığı çok düşükse dolgu metali düzgün şekilde akmayabilir ve bu da bağlantının zayıflamasına neden olabilir. Lehimleme sıcaklığı çok yüksekse, baz metaller eriyebilir, bu da lehimli bağlantı yerine füzyon bağlantısıyla sonuçlanabilir.

Sert lehimleme sıcaklığı, kullanılan sert lehimleme prosesinin tipine ve birleştirilen baz metallerin tipine bağlı olarak tipik olarak 800°F ila 2000°F arasındadır. Lehimleme sıcaklığı, iki metal arasındaki erime noktalarının farklılığından dolayı, genellikle benzer metaller için benzer metallere göre daha yüksektir.

Katılaşma sıcaklığı, dolgu metalinin erimeye ve bağlantının içine akmaya başladığı sıcaklıktır. Sıvılaşma sıcaklığı, dolgu metalinin tamamen eridiği ve serbestçe aktığı sıcaklıktır. Lehimleme sıcaklığı tipik olarak dolgu metalinin katılaşma ve sıvılaşma sıcaklıkları arasındadır.

Bağlantı tasarımı lehimleme sıcaklığı açısından da kritik öneme sahiptir. Dolgu metalinin düzgün akışını sağlamak için derz açıklığı veya birleştirilen ana metaller arasındaki boşluk dikkatlice kontrol edilmelidir. Bağlantı açıklığı, bağlantının boyutuna ve kullanılan lehimleme işleminin türüne bağlı olarak tipik olarak 0,001 ila 0,005 inç arasındadır.

Flux genellikle sert lehimlemede, baz metallerin yüzeyindeki oksitleri uzaklaştırmak ve dolgu metalinin ıslanmasını teşvik etmek için kullanılır. Kullanılan lehim pastasının türü ve uygulanan pasta miktarı da lehimleme sıcaklığını etkileyebilir.

Direnç sert lehimleme, ana metalleri ve dolgu metalini ısıtmak için elektrik akımı kullanan bir sert lehimleme türüdür. Dirençli sert lehimleme, elektrik akımının sağladığı bölgesel ısıtma nedeniyle tipik olarak diğer sert lehimleme türlerine göre daha düşük bir sert lehimleme sıcaklığı gerektirir.

Özetle, lehimleme sıcaklığı lehimli bağlantının başarısı için kritik öneme sahiptir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin türü, birleştirilen ana metallerin türü, bağlantı tasarımı ve kullanılan sert lehimleme işleminin türü de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Lehimleme sıcaklığı belirlenirken bağlantı açıklığı, akı ve dirençli lehimleme de önemli hususlardır.

Isıtma Yöntemleri

Sert lehimleme söz konusu olduğunda, güçlü ve güvenilir bir bağ elde etmek için doğru ısıtma yöntemini seçmek çok önemlidir. Her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları olan, seçilebilecek çeşitli ısıtma yöntemleri vardır. Lehimlemede kullanılan en yaygın ısıtma yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Meşale Lehimleme

Torç lehimleme, lehimlemede kullanılan en yaygın ısıtma yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde, bağlantı alanını sert lehimleme sıcaklığına ısıtmak için bir meşale alevi kullanılır. Torçla sert lehimleme nispeten ucuz ve kurulumu kolaydır, bu da onu küçük ölçekli sert lehimleme operasyonları için popüler bir seçim haline getirir. Ancak torçla sert lehimleme zaman alıcı olabilir ve büyük veya karmaşık montajlar için uygun olmayabilir.

Fırın Lehimleme

Fırında sert lehimleme, tüm düzeneğin bir fırında sert lehimleme sıcaklığına kadar ısıtılmasını içeren bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle yüksek hacimli üretim çalışmaları için kullanılır ve verimliliği artırmak için otomatikleştirilebilir. Fırında lehimleme tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar üretebilir ancak kurulumu pahalı olabilir ve küçük ölçekli işlemler için uygun olmayabilir.

İndüksiyon Lehimleme

İndüksiyonla lehimleme, bağlantı alanını lehimleme sıcaklığına ısıtmak için elektromanyetik alan kullanan bir yöntemdir. Bu yöntem hızlı ve etkilidir, bu da onu yüksek hacimli üretim çalışmaları için popüler bir seçim haline getiriyor. İndüksiyonla sert lehimleme, düzeneğin bozulması veya hasar görmesi riskini azaltabilecek hassas, lokal ısıtma üretebilir. Ancak indüksiyonla lehimlemenin kurulumu pahalı olabilir ve özel ekipman gerektirebilir.

Kızılötesi Lehimleme

Kızılötesi lehimleme, bağlantı alanını lehimleme sıcaklığına ısıtmak için kızılötesi radyasyon kullanan bir yöntemdir. Bu yöntem hızlı ve etkilidir ve hassas, lokalize ısıtma üretebilir. Kızılötesi lehimleme metaller, seramikler ve cam dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler için kullanılabilir. Ancak kızılötesi lehimlemenin kurulumu pahalı olabilir ve özel ekipman gerektirebilir.

Daldırma Lehimleme

Daldırma lehimleme, düzeneğin erimiş lehim alaşımı banyosuna daldırılmasını içeren bir yöntemdir. Sert lehim alaşımı bağlantı alanına nüfuz ederek güçlü ve güvenilir bir bağ oluşturur. Daldırma lehimleme karmaşık montajlar için kullanılabilir ve tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar üretebilir. Ancak daldırmalı lehimleme pahalı olabilir ve özel ekipman gerektirebilir.

Battaniye Lehimleme

Battaniye lehimleme, düzeneğin ısıya dayanıklı bir örtüye sarılmasını ve ardından tüm düzeneğin sert lehimleme sıcaklığına kadar ısıtılmasını içeren bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle büyük veya karmaşık montajlar için kullanılır ve tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar üretebilir. Ancak battaniye lehimleme zaman alıcı olabilir ve özel ekipman gerektirebilir.

Lazer Lehimleme

Lazer lehimleme, bağlantı alanını lehimleme sıcaklığına ısıtmak için bir lazer ışını kullanan bir yöntemdir. Bu yöntem hızlı ve etkilidir ve hassas, lokalize ısıtma üretebilir. Lazer lehimleme metaller, seramikler ve cam dahil çok çeşitli malzemeler için kullanılabilir. Ancak lazer lehimlemenin kurulumu pahalı olabilir ve özel ekipman gerektirebilir.

Sonuç olarak, lehimlemede güçlü ve güvenilir bir bağ elde etmek için doğru ısıtma yöntemini seçmek çok önemlidir. Her ısıtma yönteminin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır ve yöntemin seçimi uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olacaktır. Lehimleme uzmanları, her ısıtma yönteminin güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak, kendi özel uygulamaları için hangi yöntemin kullanılacağı konusunda bilinçli kararlar verebilirler.

Lehimleme Sıcaklığı ve Bağlantı Tasarımı

Lehimleme sıcaklığı ve bağlantı tasarımı, lehimli bağlantının gücünü ve kalitesini etkileyen kritik faktörlerdir. Sert lehimleme, iki veya daha fazla metal parçanın, birleştirilen metal parçalardan daha düşük bir erime noktasına sahip olan bir dolgu metali kullanılarak bir araya getirildiği bir işlemdir. Dolgu metali erime noktasının üzerinde ısıtılır ve daha sonra kılcal hareketle bağlantının içine akmasına izin verilir.

Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin eridiği ve bağlantıya aktığı sıcaklıktır. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin ve birleştirilen metal parçaların erime noktasına göre dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Lehimleme sıcaklığı çok yüksekse metal parçaların deforme olmasına ve hatta erimesine neden olarak bağlantının zayıflamasına neden olabilir. Lehimleme sıcaklığı çok düşükse, dolgu metali bağlantıya düzgün şekilde akmayabilir ve bu da bağlantının kötü olmasına neden olabilir.

Bağlantı tasarımı aynı zamanda sert lehimli bağlantının mukavemetini ve kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Derz tasarımı, yapılan derz tipine ve derzin kullanım amacına göre dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Bir bindirme bağlantısı, sert lehimlemede kullanılan yaygın bir bağlantı türüdür. Bir bindirmeli bağlantıda, iki metal parça üst üste bindirilir ve bir dolgu metali kullanılarak birleştirilir. Bağlantı tasarımı, yeterli miktarda dolgu metalinin bağlantı içine akmasına izin vermeli ve yeterli mukavemeti sağlamalıdır.

Çekme mukavemeti, bir malzemenin gerilim altındaki mukavemetinin bir ölçüsüdür. Sert lehimlemede, bağlantının çekme mukavemeti, bağlantının genel mukavemetini ve kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Bağlantının amaçlanan kullanıma dayanacak yeterli çekme mukavemetine sahip olmasını sağlamak için bağlantı tasarımı ve lehimleme sıcaklığı dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

Özetle, sert lehimleme sıcaklığı ve bağlantı tasarımı, sert lehimli bağlantının gücünü ve kalitesini etkileyen kritik faktörlerdir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin ve birleştirilen metal parçaların erime noktasına göre dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Bağlantı tasarımı, yeterli miktarda dolgu metalinin bağlantı içine akmasına izin vermeli ve yeterli mukavemeti sağlamalıdır. Çekme mukavemeti, bağlantının genel mukavemetini ve kalitesini etkileyen önemli bir faktördür.

Lehimleme Sıcaklığı ve Dolgu Metali

Sert lehimleme, iki veya daha fazla metal parçayı birleştirmek için dolgu metali kullanan bir birleştirme işlemidir. İşlem, parçaların dolgu metalinin erime noktasının üzerinde, ancak ana metalin katılaşma sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını içerir. Bu sıcaklıkta dolgu metali erir ve kılcal hareketle bağlantının içine akar.

Lehimlemenin gerçekleştiği sıcaklık, prosesin başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Sıcaklık çok düşükse dolgu metali düzgün şekilde akmayacak ve güçlü bir bağ oluşturmayacaktır. Sıcaklık çok yüksekse ana metal eriyebilir, bu da bağlantının bozulmasına ve hatta arızalanmasına neden olabilir.

Dolgu metalinin sıvılaşma sıcaklığı, lehimleme sıcaklığının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Sıvılaşma sıcaklığı, dolgu metalinin erimeye başladığı sıcaklıktır. Lehimleme tipik olarak ana metalin erime sıcaklığının üzerinde fakat katılaşma sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta yapılır.

Lehimleme sıcaklığının belirlenmesinde dolgu metalinin seçimi de önemlidir. Farklı dolgu metalleri farklı erime noktalarına ve akış özelliklerine sahiptir. Bazı dolgu metalleri diğerlerinden daha yüksek lehimleme sıcaklığı gerektirir. Örneğin, gümüş bazlı lehimleme alaşımları tipik olarak bakır bazlı alaşımlara göre daha yüksek lehimleme sıcaklığı gerektirir.

Flux, sert lehimlemede metal parçaların yüzeyinden oksitlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmak ve sert lehimleme işlemi sırasında oksidasyonu önlemek için sıklıkla kullanılır. Lehimleme sıcaklığının belirlenmesinde lehim pastasının seçimi de önemlidir. Farklı akıların farklı aktivasyon sıcaklıkları vardır ve daha yüksek veya daha düşük lehimleme sıcaklığı gerektirebilir.

Özet olarak, lehimleme sıcaklığı ve dolgu metali, lehimleme işleminin başarısının belirlenmesinde kritik faktörlerdir. Sıcaklık, dolgu metalinin erime sıcaklığının üstünde, fakat ana metalin katılaşma sıcaklığının altında olmalıdır. Lehimleme sıcaklığının belirlenmesinde dolgu metali ve lehim pastasının seçimi de önemlidir.

Lehimleme Sıcaklığı ve Baz Metaller

Lehimleme söz konusu olduğunda sıcaklık, başarılı bir bağlantı sağlamak için çok önemli bir faktördür. Sıcaklığın dolgu metalini eritecek kadar yüksek olması, ancak ana metallere zarar vermeyecek kadar yüksek olmaması gerekir. Sert lehimleme için doğru sıcaklık aralığı genellikle 1100°F ile 2200°F arasındadır.

Farklı baz metallerin farklı erime noktaları vardır ve bu nedenle lehimleme sıcaklığı kullanılan baz metallere bağlı olarak değişir. Örneğin bakır ve pirinç, paslanmaz çeliğe göre daha düşük bir erime noktasına sahiptir, bu da daha yüksek lehimleme sıcaklığı gerektirir.

Farklı metalleri lehimlerken, termal genleşme katsayılarındaki farkı dikkate almak önemlidir. Termal genleşme katsayısı, bir malzemenin sıcaklık değişimine maruz kaldığında genleşme veya büzülme oranıdır. Ana metallerin ısıl genleşme katsayıları arasındaki farkın çok yüksek olması bağlantının bozulmasına neden olabilir.

Öte yandan benzer metaller benzer termal genleşme katsayılarına sahiptir ve bu da onların sert lehimlenmesini kolaylaştırır. Benzer metallerin sert lehimlenmesi de daha az ısı gerektirir, bu da ana metallere zarar verme riskini azaltır.

Paslanmaz çelik, mukavemeti ve korozyon direnci nedeniyle birçok endüstride popüler bir malzemedir. Bununla birlikte, paslanmaz çeliğin lehimlenmesi diğer metallere göre daha yüksek bir sıcaklık aralığı gerektirir. Paslanmaz çelik için önerilen lehimleme sıcaklığı genellikle 1900°F ile 2200°F arasındadır.

Özetle, lehimleme sıcaklığı güçlü ve güvenilir bir bağlantı oluşturmada kritik bir faktördür. Sıcaklık aralığı, kullanılan ana metallere bağlı olarak değişir ve farklı metalleri lehimlerken termal genleşme katsayısının dikkate alınması önemlidir. Benzer metallerin lehimlenmesi daha az ısı gerektirirken, paslanmaz çeliğin lehimlenmesi daha yüksek bir sıcaklık aralığı gerektirir.

Lehimleme Sıcaklığı ve Atmosferi

Sert lehimleme, iki veya daha fazla metal parçanın erime noktalarının üzerinde ancak dolgu metalinin erime noktasının altındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını içeren bir birleştirme işlemidir. Daha sonra dolgu metali eritilir ve kılcal hareketle bağlantının içine akar. Lehimleme sıcaklığı ve atmosferi, bağlantının kalitesinde kritik bir rol oynar.

Hava

Hava, lehimleme için en yaygın kullanılan atmosferdir. Ancak eklemde oksidasyona ve renk bozulmasına neden olabilir. Oksidasyonu önlemek için, eklemi atmosferden korumak amacıyla bir akı kullanılır. Havadaki lehimleme sıcaklığı tipik olarak 1100°F ile 2000°F (593°C ile 1093°C) arasındadır.

Vakum

Vakumlu lehimleme, lehimlemenin vakumda veya düşük basınçlı atmosferde gerçekleştirildiği bir işlemdir. Vakumlu sert lehimleme, eritken ihtiyacını ortadan kaldırır ve oksidasyon riskini azaltır. Vakumda lehimleme sıcaklığı tipik olarak 1600°F ile 2200°F (871°C ile 1204°C) arasındadır.

Azot

Azot, sert lehimleme için oksitleyici olmayan bir atmosfer oluşturmak için kullanılan inert bir gazdır. Nitrojen atmosferindeki lehimleme sıcaklığı tipik olarak 1100°F ile 2000°F (593°C ile 1093°C) arasındadır.

Hidrojen

Hidrojen aynı zamanda sert lehimleme için oksitleyici olmayan bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılan inert bir gazdır. Hidrojen özellikle paslanmaz çeliğin ve diğer yüksek sıcaklık alaşımlarının sert lehimlenmesinde kullanışlıdır. Hidrojen atmosferindeki lehimleme sıcaklığı tipik olarak 1600°F ila 2200°F (871°C ve 1204°C) arasındadır.

Amonyak

Amonyak, bakır ve bakır alaşımlarının lehimlenmesinde kullanılan indirgeyici bir atmosferdir. Amonyak, metalin yüzeyindeki bakır oksitle reaksiyona girer ve onu bakıra indirger. Amonyak atmosferindeki lehimleme sıcaklığı tipik olarak 1100°F ile 2000°F (593°C ile 1093°C) arasındadır.

Sonuç olarak lehimleme sıcaklığı ve atmosferi, lehimleme işleminin başarısında kritik faktörlerdir. Atmosfer seçimi, sert lehimlenen malzemelere ve bağlantının istenen özelliklerine bağlıdır.

Lehimleme Sıcaklığı ve Süresi

Sert lehimleme, iki veya daha fazla metal parçanın ısıtılmasını ve ardından bir dolgu metalinin eritilip bağlantının içine akmasını içeren bir metal birleştirme işlemidir. Dolgu metali, bitişik metalden daha düşük bir erime noktasına sahiptir ve parçalar arasında güçlü bir bağ oluşturacak şekilde katılaşır. Lehimleme sıcaklığı ve süresi, bağlantının kalitesini belirleyen kritik faktörlerdir.

Sıcaklık

Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin eridiği ve bağlantıya aktığı sıcaklıktır. Sıcaklık, dolgu metalini eritecek kadar yüksek olmalı, ancak ana metallere zarar verecek kadar yüksek olmamalıdır. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin türüne ve birleştirilen ana metallere bağlıdır. Sıcaklık 450°C ila 1200°C arasında değişebilir.

Zaman

Lehimleme süresi, bağlantının lehimleme sıcaklığında tutulduğu süredir. Bu süre, dolgu metalinin bağlantıya akıp güçlü bir bağ oluşturmasına yetecek kadar uzun olmalı, ancak ana metallere zarar vermeyecek kadar uzun olmamalıdır. Sert lehim süresi dolgu metalinin türüne, ana metallere ve bağlantı tasarımına bağlıdır. Süre birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar değişebilir.

Sıcaklık ve Zaman İlişkisi

Lehimleme sıcaklığı ve süresi birbirine bağlıdır. Daha yüksek bir sıcaklık lehimleme süresini kısaltabilir, daha düşük bir sıcaklık ise lehimleme süresini artırabilir. Ancak sıcaklık ana metallere zarar verecek kadar yüksek olmamalı, süre de ana metallere veya dolgu metaline zarar verecek kadar uzun olmamalıdır.

Lehimleme Sıcaklığını ve Süresini Etkileyen Faktörler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler lehimleme sıcaklığını ve süresini etkileyebilir:

  • Ortak tasarım
  • Dolgu metali türü
  • Baz metal bileşimi
  • Ana metal kalınlığı
  • Boşluk temizleme
  • Isıtma yöntemi

Çözüm

Sonuç olarak, lehimleme sıcaklığı ve süresi güçlü ve güvenilir bir bağlantı oluşturmada kritik faktörlerdir. Sıcaklık, dolgu metalini eritecek kadar yüksek olmalı, ancak ana metallere zarar verecek kadar yüksek olmamalıdır. Bu süre, güçlü bir bağ oluşturacak kadar uzun olmalı, ancak ana metallere veya dolgu metaline zarar verecek kadar uzun olmamalıdır. Sıcaklık ve zaman birbirine bağlıdır ve çeşitli faktörler bunları etkileyebilir.

Lehimleme Sıcaklığı ve Akısı

Sert lehimleme, iki veya daha fazla metal parçayı birbirine bağlamak için dolgu metali kullanan bir birleştirme işlemidir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin eridiği ve iki parça arasındaki bağlantıya aktığı sıcaklıktır. Lehimleme sıcaklığı tipik olarak ana metalin erime sıcaklığından daha düşüktür, bu da birleştirilen parçalarda herhangi bir bozulma veya hasarın önlenmesine yardımcı olur.

Flux, birleştirilen parçaların yüzeylerini temizlemek ve lehimleme işlemi sırasında onları oksidasyondan korumak için kullanılan bir malzemedir. Flux, metal yüzeylerde oluşmuş olabilecek ve bağlanma sürecini engelleyebilecek oksitlerin giderilmesine yardımcı olur. Akının seçimi lehimlenen metalin tipine, lehimleme sıcaklığına ve kullanılan bağlantı tipine bağlıdır.

Lehimleme yaparken iş için doğru sıcaklığı seçmek önemlidir. Sıcaklık çok düşükse dolgu metali düzgün akmayabilir ve bağlantı zayıf olabilir. Sıcaklık çok yüksekse ana metal deforme olabilir veya hasar görebilir. Lehimleme sıcaklığı, lehimlenen metalin türüne ve kullanılan dolgu metalinin türüne bağlı olarak değişir.

Akı, lehimleme sırasında da önemli bir husustur. Akının birincil işlevi, birleştirilen parçaların yüzeylerini ve dolgu metalini ısıtma işlemi sırasında oksidasyondan korumaktır. Bazı akı malzemeleri aynı zamanda temizlik maddesi olarak da işlev görür. Düşük sıcaklıkta sert lehimleme için tipik bir eritken malzemesi, sıcaklığı 1050° ila 1800°F arasında olan, bor ve florin potasyum tuzu olacaktır. Beyaz akı bakır, pirinç, çelik, paslanmaz çelik ve nikel alaşımlarının lehimlenmesinde kullanışlıdır. 1050 -1600°F aktif sıcaklık aralığına sahiptir, 1100°F'de ise berrak ve aktif akı kullanılır.

Özetle, lehimleme sıcaklığı ve akı, lehimleme prosesinde iki kritik faktördür. Doğru sıcaklık ve akı, iki veya daha fazla metal parça arasında güçlü ve dayanıklı bir bağlantı sağlayabilir. Sıcaklık ve akı seçimi, sert lehimlenen metalin tipine, kullanılan bağlantı tipine ve kullanılan dolgu metaline bağlıdır. Doğru sıcaklık ve akı dikkatlice seçilerek yüksek kaliteli lehimli bağlantı elde edilebilir.

Lehimleme Sıcaklığı ve Bağlantı Dayanımı

Lehimleme sıcaklığı, lehimlenmiş bir bağlantının mukavemetinin belirlenmesinde kritik bir faktördür. Sert lehimlemenin gerçekleştirildiği sıcaklık, bağlantının mikro yapısını etkiler ve bu da mekanik özelliklerini etkiler.

Sert lehimli bir bağlantının çekme mukavemeti, lehimleme sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Daha yüksek lehimleme sıcaklığı daha güçlü bir bağlantıyla sonuçlanır. Ancak sıcaklık çok yüksek olmamalıdır; çünkü bu, bağlantının mukavemetini azaltabilecek kırılgan intermetalik bileşiklerin oluşumuna yol açabilir.

Lehimleme sıcaklığında bekleme süresi de önemlidir. Lehimleme sıcaklığında daha uzun tutma süresi daha güçlü bir bağlantıyla sonuçlanabilir. Ancak bekletme süresi çok uzun olmamalıdır, çünkü bu aşırı tane büyümesine neden olabilir ve bu da bağlantının mukavemetini azaltabilir.

Sert lehimli bir bağlantının kesme mukavemeti aynı zamanda lehimleme sıcaklığından da etkilenir. Araştırmalar, sert lehimleme sıcaklığı 1080 °C ve tutma süresi 30 saniye olduğunda lehimli bir bağlantının kesme mukavemetinin 250 MPa'dan daha büyük olduğunu göstermiştir.

Tablo 1, sert lehim sıcaklığının sert lehimli bağlantıların çekme mukavemeti üzerindeki etkisini göstermektedir.

Tablo 1: Lehimleme Sıcaklığının Çekme Dayanımına Etkisi

Lehimleme Sıcaklığı (°C)Çekme Dayanımı (MPa)
80030
90060
100090
1100120
1200150

Tablo 1'de gösterildiği gibi lehimli bağlantıların çekme mukavemeti, lehimleme sıcaklığının artmasıyla artar. Ancak çekme mukavemetindeki artış doğrusal değildir ve bağlantının mukavemetinden ödün vermeden lehimleme sıcaklığının ne kadar yüksek olabileceğine dair bir sınır vardır.

Özet olarak, sert lehimleme sıcaklığı, sert lehimli bir bağlantının mukavemetinin belirlenmesinde kritik bir faktördür. Daha yüksek lehimleme sıcaklığı daha güçlü bir bağlantıyla sonuçlanır, ancak sıcaklık çok yüksek olmamalıdır çünkü bu, kırılgan intermetalik bileşiklerin oluşumuna yol açabilir. Lehimleme sıcaklığında tutma süresi de önemlidir, çünkü daha uzun tutma süresi daha güçlü bir bağlantıyla sonuçlanabilir. Lehimleme sıcaklığının çekme mukavemeti üzerindeki etkisi Tablo 1'de gösterilmektedir.

Lehimleme Sıcaklığı ve Seri Üretim

Seri üretim söz konusu olduğunda lehimleme sıcaklığı, nihai ürünün güvenilirliğini ve kalitesini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Sert lehimleme, dolgu metalinin eritilip bağlantının içine akmasını içeren bir metal birleştirme işlemidir; dolgu metali, bitişik metalden daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin eridiği ve bağlantıya aktığı sıcaklıktır.

Farklı endüstrilerin lehimleme sıcaklığı için farklı gereksinimleri vardır. Örneğin, 800 °C'nin üzerindeki yüksek sıcaklıkta sert lehimleme, yüksek mukavemet ve iyi uyum gerektiren iş parçaları için uygundur. Öte yandan, 550~800 °C arasındaki orta sıcaklıkta sert lehimleme, iyi esneklik ve işleme kolaylığı gerektiren iş parçaları için uygundur.

Seri üretimde endüstriler genellikle yüksek üretim hacimli iş parçaları için uygun olan tuz banyosu ve metal banyosu lehimleme gibi otomatik lehimleme yöntemlerini kullanır. Bu yöntemler, nihai ürünün tekdüze kalitesini ve güvenilirliğini sağlayan tutarlı lehimleme sıcaklığı sunar.

Bununla birlikte, bazı endüstrilerde, özellikle özel dikkat ve hassasiyet gerektiren iş parçalarında, manuel sert lehimleme hala yaygındır. Manuel lehimlemede operatörler, kusurları önlemek ve nihai ürünün kalitesini garanti altına almak için lehimleme sıcaklığının süreç boyunca tutarlı olmasını sağlamalıdır.

Sonuç olarak lehimleme sıcaklığı, özellikle seri üretimde nihai ürünün güvenilirliğini ve kalitesini sağlamada kritik bir faktördür. Farklı endüstrilerin sert lehimleme sıcaklığına yönelik farklı gereksinimleri vardır ve tuz banyosu ve metal banyosunda sert lehimleme gibi otomatik sert lehimleme yöntemleri, yüksek üretim hacimli iş parçaları için uygundur. Bununla birlikte, manuel sert lehimleme bazı endüstrilerde hala yaygındır ve operatörlerin kusurları önlemek ve nihai ürünün kalitesini garanti altına almak için tutarlı sert lehimleme sıcaklığı sağlamasını gerektirir.

Çözüm

Sonuç olarak, yüksek bütünlüklü bağlantılara ulaşmak için doğru sıcaklıkta sert lehimleme çok önemlidir. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metalinin, ana metalin erime noktasına ve amaçlanan uygulamaya göre seçilmelidir. Daha yüksek sıcaklıklar ana metali zayıflatabileceğinden lehimleme sıcaklığı ile bağlantının mukavemeti arasında bir uzlaşma sağlanmalıdır.

Derz boşluğunun lehimleme sıcaklığına uygun olduğundan emin olmak önemlidir. Lehimleme sıcaklığındaki boşluğun yaklaşık 0,002″-0,003″ (0,051 mm-0,076 mm.) olması için daha büyük bir başlangıç açıklığına izin verilmelidir. Dış kısmı pirinç, iç kısmı çelik ise oda sıcaklığında hafif bir kuvvet fitili kullanılabilir.

Sert lehimleme için kullanılan dolgu metali, ana metali ıslatabilme kapasitesine sahip olmalı ve 450°C'nin üzerinde ancak birleştirilen malzemelerin erime noktasının altında bir erime sıcaklığına sahip olmalıdır. Sert lehimleme işlemi, potansiyel olarak farklı malzemeler arasında kalıcı, güçlü, metalik bir bağ oluşturur.

Sert lehimleme deneyleri yoluyla, sert lehimleme sıcaklığı ve tutma süresinin sert lehimleme kalitesi üzerindeki etkilerinin, sert lehimleme elmas takımlarının daha iyi üretimi için önemli teknik ve teorik destek sağlamak amacıyla incelenmesi gerektiği bulunmuştur.

Özetle, doğru sıcaklıkta sert lehimleme, yüksek bütünlüklü bağlantıların elde edilmesinde kritik bir faktördür. Lehimleme sıcaklığı, dolgu metali ve ana metalin erime noktasına göre seçilmeli ve lehimleme sıcaklığı ile bağlantının mukavemeti arasında bir uzlaşma sağlanmalıdır. Derz boşluğu lehimleme sıcaklığına uygun olmalı ve kullanılan dolgu metali ana metali ıslatabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Sorgunuzu Şimdi Gönderin

Paylaşmak:

Facebook
twitter
LinkedIn
İşaret

İşaret

Otomatik Lehimleme Makinesi ve Soğutma Aksesuarları Uzmanı

İlgili Mesajlar

Sorgunuzu Şimdi Gönderin